Bildannonser – trick-to-click

Google Ads-policyn om bildannonser kommer att ändras i mitten av augusti 2012. Policyn ändras så att det blir förbjudet att låta bildannonser lura användare att klicka på annonser. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat det här beslutet för att öka användarsäkerheten. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 31 juli 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?