Annonsörens påståenden: Uppmaningar

Google Ads-policyn angående annonsörers påståenden kommer att uppdateras den 15 oktober 2012. Syftet med uppdateringen är att bidra med ytterligare exempel på målsidor som inte speglar det som annonseras i annonstexten. Mer specifikt klargör vi att en användare måste kunna genomföra det som annonsen uppmanar till (om något) på webbplatsen inom 1–2 klick från målsidan.

Se en förhandsgranskning av den uppdaterade policyn om annonsörers påståenden som kommer att ersätta den nuvarande policyn 15 oktober.

Ändringen omfattar alla annonsörer i alla länder. Vi kommer att meddela berörda annonsörer. Vi har fattat vårt beslut för att skydda användarupplevelsen genom att försäkra oss om att annonser är sanningsenliga och korrekta.

(Upplagt den 14 september 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?