Kasinon och hasardspel – Österrike

Google Ads-policyn om kasinon och hasardspel kommer att ändras runt mitten av augusti 2012. Policyn kommer att ändras så att den förbjuder företag som driver hasardspel på webben att rikta in sig mot Österrike utan tillstånd till detta i form av en licens som utfärdats av österrikiska myndigheter. I fall av annonser för sportvadslagning kan utländska företag baserade i Alderney, Gibraltar, Irland, Isle of Man, Italien, Malta eller Storbritannien (England, Skottland och Wales) som vill rikta in sina annonser mot Österrike göra detta om de har tillstånd att marknadsföra sportvadslagning på webben i sina respektive länder. Ändringen kommer att påverka annonsörer som riktar in sig på Österrike med hasardspelsrelaterat innehåll. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. Vi kommer att meddela berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar denna ändring.
(Upplagt den 7 augusti 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?