Olagliga produkter och tjänster – immigrationsannonser Taiwan

Google Ads-policyn om illegala produkter och tjänster kommer att ändras runt mitten av juli 2012. Policyn ändras så att om du vill marknadsföra immigrationstjänster i Taiwan, måste du ange både ett registreringsnummer och ett granskningsbekräftningsnummer från det nationella immigrationsverket i Taiwan på din målsida. Ändringen gäller Taiwan. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. Vi kommer att meddela berörda annonsörer. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 10 juli 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?