Trafikprodukter – Frankrike

Google Ads-policyn för trafikprodukter kommer att ändras i mitten av juni 2012. Policyn ändras för att förbjuda annonser som marknadsför programvara eller databaser som informerar om radaranläggningar. Den befintliga policyn som förbjuder själva radardetektorerna fortsätter att gälla som vanligt. Ändringen gäller Frankrike. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. Vi kommer att meddela berörda annonsörer. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 12 juni 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?