Finansiella tjänster – Singapore

Google Ads-policyn för finansiella tjänster kommer att ändras i mitten av juni 2012. Enligt den nya policyn tillåter vi inte utlåningstjänster, exempelvis kontantlån, med inriktning på Singapore. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 12 juni 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?