Arbitrage

Google Ads-policyn om arbitrage kommer att uppdateras den 15 oktober 2012. Vi uppdaterar policyn så att den innehåller ytterligare information om våra riktlinjer angående arbitragewebbplatser. I synnerhet beskriver vi de typer av beteenden som ofta associeras med otillåtna arbitragewebbplatser:

  • Webbplatser vars enda eller huvudsakliga syfte är att visa annonser
  • Webbplatser med mellansidesannonser (oväntade sidor som visas vid navigering mellan sidor)
  • Webbplatser vars innehåll har kopierats från andra webbplatser
  • Webbplatser med nonsensinnehåll som inte betyder något eller som verkar vara automatiskt genererat
  • Mallade eller förgenererade webbplatser som förser användarna med duplicerat innehåll
  • Webbplatser med vilseledande navigering där användarna inte hittar den annonserade produkten eller tjänsten
  • Webbplatser med annonser som inte går att skilja från webbplatsinnehållet
  • Webbplatser som är bedrägliga eller irriterande och där klick på webbplatsen resulterar i klick på en annons
  • Annonser som är inriktade på sökord som inte är relaterade till webbplatsens ämne och/eller affärsmodell
  • Annonstext som inte är relaterad till webbplatsens ämne och/eller affärsmodell

Se en förhandsgranskning av den uppdaterade policyn om arbitrage som kommer att ersätta den nuvarande policyn den 15 oktober.

Ändringen omfattar alla länder. Vi uppdaterade denna policy för att förbättra användarupplevelsen.
(Upplagt den 14 september 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?