Försäljning av gratisvaror – offentliga tjänster

Google Ads-policyn om försäljning av gratisvaror kommer att ändras runt mitten av juni 2012. Policyn ändras för att ge ökad insyn och bättre användarupplevelse på följande typer av webbplatser:

  • Webbplatser där man säljer tjänster som är kopplade till officiella blanketter eller tjänster
  • Webbplatser där man säljer tjänster som är kopplade till produkter eller tjänster som är gratis

Ändringen omfattar alla länder. Vi fattade det här beslutet för att bättre skydda våra användare. Vi kommer att meddela berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar denna ändring.
(Upplagt den 5 juni 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?