Kasinon och hasardspel – kasinon som fysiska inrättningar

Google Ads-policyn om kasinon och hasardspel kommer att ändras runt mitten av juli 2012. Policyn ändras för att förbjuda kasinon som fysiska inrättningar i flera länder. Ändringen påverkar Egypten, Estland, Förenade arabemiraten, Indien, Indonesien, Kina, Korea, Marocko, Nordirland, Thailand, Ukraina och Vietnam. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. Vi kommer att meddela berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar denna ändring.
(Upplagt den 10 juli 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?