Dubbelvisning

Googles policy för dubbelvisning kommer att uppdateras i mitten av maj 2012. Ändringen innebär att vi framhäver viktiga villkor för dubbelvisning för att förhindra att annonsörerna visar annonser för samma eller liknande företag i olika konton som aktiveras av samma eller liknande sökord. Vi har fattat detta beslut för att säkerställa mångfalden hos annonserna på Google. När den ändrade policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 1 maj 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?