Finansiella tjänster – fordonsserviceavtal

Google Ads-policyn om finansiella tjänster kommer att ändras i mitten av juni 2012. Policyn ändras för att lägga till information om våra riktlinjer för annonser om fordonsserviceavtal. Denna policy påverkar tjänsteleverantörer samt webbplatser med inriktning på generering av potentiella kunder/aggregatorwebbplatser. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut för att öka användarsäkerheten. Vi kommer att meddela berörda annonsörer. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar denna ändring.
(Upplagt den 7 maj 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?