Hälsovård och läkemedel – Frankrike

Google Ads-policyn om produkter för faderskapstest kommer att ändras i mitten av maj 2012. Den nya policyn förbjuder annonser som marknadsför tjänster kring faderskapstest samt faderskapstest för hemmabruk i Frankrike. Vi kommer att skicka meddelanden till annonsörer som sannolikt berörs av ändringen. När den nya policyn träder i kraft uppdateras den tillhörande policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 1 maj 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?