Abort – Österrike

Google Ads-policyn om abort kommer att ändras i början av april 2012. Policyn ändras så att annonser om abort tillåts i Österrike. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. När den nya policyn träder i kraft uppdateras den tillhörande policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 27 mars 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?