Användarsäkerhet

Google Ads-policyn om användarsäkerhet kommer att ändras i mitten av april 2012. Policyn uppdateras för att det ska framgå tydligare att vi inte tillåter webbplatser som på falska grunder antyder koppling till en myndighet. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. När ändringen har införts uppdateras policyn om användarsäkerhet så att den speglar ändringen.
(Upplagt den 3 april 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?