Informationsinsamling

Google Ads-policyn om informationsinsamling kommer att uppdateras i mitten av mars 2012. Den mer begränsade policyn är avsedd att skydda användarna mot webbplatser vars främsta syfte är att samla in personliga uppgifter. Detta inbegriper bland annat webbplatser som erbjuder gratis gåvor och andra incitament i utbyte mot personliga uppgifter. Ändringen kommer att gälla alla länder och tillhörande policybeskrivning kommer att uppdateras så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 6 mars 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?