Hälso- och sjukvård och läkemedel – Polen, Irland och Tyskland

Google Ads-policyn om hälso- och sjukvård och läkemedel kommer att uppdateras i mitten av mars 2012. Policyn ändras för att förbjuda alla onlineapotek i Polen och Irland. Alla onlineapotek i Tyskland måste ansöka om att få annonsera om sina tjänster i Google Ads. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras den tillhörande policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 6 mars 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?