Annonsörernas påståenden

Google Ads-policyn om annonsörernas påståenden kommer att ändras i mitten av april 2012. Vi ändrar policyn för att förtydliga våra riktlinjer kring vilseledande erbjudanden och grundlösa påståenden i annonser över hela världen. Vi har fattat detta beslut för att bidra till en positiv upplevelse för våra användare. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 3 april 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?