Finansiella tjänster

Google Ads-policyn om finansiella tjänster kommer att ändras i mitten av mars 2012. Vi gör en organisatorisk ändring för våra riktlinjer om tjänster som erbjuder korttidslån, omläggningar av lån och förhindrande av utmätning. När ändringen träder i kraft tillämpas dessa regler som en del av vår policy för finansiella tjänster istället för vår policy för användarsäkerhet. Policykraven ändras inte. Detta är enbart en organisatorisk ändring. Vi har fattat detta beslut i syfte att strukturera policyerna på ett bättre sätt samt för att öka tydligheten. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 6 mars 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?