Användarsäkerhet

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Google Ads-policyn om användarsäkerhet kommer att ändras i mitten av mars 2012. Vi slår samman våra policyer om vilseledande och felaktiga påståenden, snabba pengar och användarsäkerhet i en policy. De kommer fortsättningsvis att tillämpas inom ramarna för vår policy om användarsäkerhet. Dessutom tillämpar vi våra policyer om tjänster som erbjuder korttidslån, omläggningar av lån och förhindrande av utmätning inom ramarna för vår policy om finansiella tjänster. Policykraven ändras inte. Detta är enbart en organisatorisk ändring. Vi har fattat detta beslut i syfte att strukturera policyerna på ett bättre sätt samt för att öka tydligheten kring dem. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 6 mars 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
73067