Kasinon och hasardspel – Danmark

Google Ads-policyn om kasinon och hasardspel kommer att ändras i mitten av februari 2012. Policyn ändras för att tillåta licensierade företag att annonsera om hasardspel online i Danmark. Vi har fattat detta beslut för att befrämja konsekvens. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 9 februari 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?