Kasinon och hasardspel – Spanien

Google Ads-policyn om kasinon och hasardspel kommer att ändras i mitten av januari 2012. Policyn ändras för att tillåta licensierade företag att annonsera om hasardspel online i Spanien Vi har fattat detta beslut för att befrämja konsekvens. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 17 januari 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?