Politiska annonser

Google Ads-policyn för politiska annonser kommer att omorganiseras i mitten av januari 2012. Policyn delas upp till en egen policy som heter "Politiska annonser" och innehåller ytterligare information om valförbud Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl för att öka tydligheten för användarna. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 3 januari 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?