Användarsäkerhet – Kortidslån

Google Ads-policyn om användarsäkerhet kommer att ändras i mitten av januari 2012. Policyn ändras för att förbjuda annonser för korttidslån som inte innehåller all följande information:

  • Konsekvenser vid sen betalning
  • Konsekvenser vid utebliven betalning
  • Praxiskod/policy för ansvarsfulla låneverksamhet
  • Information om avgifter, inklusive den årliga räntesatsen
  • Information om förnyelsepolicy
  • Legitim kontaktinformation/fysisk adress
  • Efterlevnad av andra statliga eller lokala förordningar som gäller korttidslån

För närvarande kräver policyn inte samtlig information som nämns ovan. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut för att värna om våra användares säkerhet och trygghet. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 3 januari 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?