Användarsäkerhet – Kortidslån

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Google Ads-policyn om användarsäkerhet kommer att ändras i mitten av januari 2012. Policyn ändras för att förbjuda annonser för korttidslån som inte innehåller all följande information:

  • Konsekvenser vid sen betalning
  • Konsekvenser vid utebliven betalning
  • Praxiskod/policy för ansvarsfulla låneverksamhet
  • Information om avgifter, inklusive den årliga räntesatsen
  • Information om förnyelsepolicy
  • Legitim kontaktinformation/fysisk adress
  • Efterlevnad av andra statliga eller lokala förordningar som gäller korttidslån

För närvarande kräver policyn inte samtlig information som nämns ovan. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut för att värna om våra användares säkerhet och trygghet. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 3 januari 2012)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny