Tobaksprodukter

Google Ads-policyn om tobaksprodukter kommer att ändras i mitten av januari 2012. Policyn ändras så att annonser för cigarrer, tobakspipor och rullpapper förbjuds. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl och baserat på kommentarer från våra användare. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 3 januari 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?