Skräppostmetoder

Google Ads-policyn för skräppostmetoder kommer att uppdateras i mitten av januari 2012. Vi omorganiserar våra aktuella policyer för annonsskräppost, massmarknadsföring och riktlinjerna för webbansvariga till en enda policy som heter "skräppostmetoder". När policyn tillämpas går vi igenom både dina annonser och webbplatser. Överträdelser kan leda till att din webbplats stängs av och/eller att annonsen inte godkänns. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut för att öka tydligheten kring dessa policyer och för att förbättra efterlevnaden. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 3 januari 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?