"Anti" och våld

Google Ads-policyn för innehåll som kategoriseras som "Anti" och våld kommer att ändras i mitten av oktober. Policyn ändras för att märka annonser om scientologi som olämpliga för barn. Ändringen gäller Frankrike. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras beskrivningen av vår policy för "Anti" och våld för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 5 oktober 2010)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?