Hälso- och sjukvård och läkemedel

Google Ads-policyn för hälso- och sjukvård och läkemedel kommer att ändras i mitten av oktober. Policyn ändras för att förbjuda produkter som innehåller ämnet Pausinystalia Yohimbe. Ändringen gäller Korea. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl.

Slutligen ändras policyn för att tillåta registrerade onlineapotek att annonsera i Kina. Ändringen gäller endast Kina. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer.

När den nya policyn träder i kraft uppdateras beskrivningen av vår policy för hälso- och sjukvård och läkemedel för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 5 oktober 2010)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?