Oacceptabel affärspraxis

Google Ads-policyn för oacceptabel affärspraxis kommer att ändras i slutet av augusti. Policyn ändras för att förhindra annonser av biljettåterförsäljare som saknar tillstånd. Ändringen gäller Storbritannien. Vi har fattat det här beslutet för att försöka skydda användare och biljettförsäljare med tillstånd. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 23 augusti)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?