Hälso- och sjukvård och läkemedel

Google Ads-policyn för hälso- och sjukvård och läkemedel kommer att ändras i mitten av augusti. Policyn ändras för att förhindra hemliga faderskapstest. Ändringen gäller Tyskland och Storbritannien. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft kommer det landsspecifika avsnittet för Storbritannien och Tyskland att uppdateras för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 23 augusti)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?