Trafikprodukter

Google Ads-policyn för trafikprodukter kommer att ändras i mitten av juli. Den nya policyn tillåter databaser och programvara för radarvarnare. Ändringen gäller Frankrike och Polen. När den nya policyn träder i kraft uppdataras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 8 juli)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?