Underförstått affiliate-förhållande

Google Ads policy som förbjuder bedrägligt bruk av företagsnamn gäller för närvarande i Australien och Nya Zeeland, och den kommer att utökas för att gälla alla länder från och med mitten av juli. Enligt denna policy är det inte tillåtet med annonser som antyder en anknytning till, ett samarbete med eller en särskild relation till en tredje part som man inte har någon relation till. Syftet är att se till att användare inte vilseleds om de företag som marknadsförs i våra textannonser. När den nya policyn träder i kraft kommer motsvarande policysida att uppdateras för att återspegla ändringen.

Upplagt den 1 juli 2010

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?