Hacking

Google Ads policy om hacking uppdateras i mitten av juli för att förbjuda marknadsföring av webbplatser för produkter eller tjänster som är avsedda för att undvika eller knäcka captcha-test. Genom att utöka denna policy att även omfatta captcha-knäckare är vår målsättning att säkra en positiv användarupplevelse och hjälpa annonsörer att skydda sina webbplatser och webbformulär från skräppost och automatiserade robotar. Ändringen gäller för alla länder. När den nya policyn träder i kraft kommer motsvarande policysida att uppdateras för att återspegla ändringen.

Upplagt den 1 juli 2010

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?