Programvaruprinciper

Google Ads-policyn om programvaruprinciper kommer att ändras i mitten av oktober 2011. Avsikten med ändringen är att förtydliga vår policy för programvaruprinciper. Beslutet fattades för att vi ville ge användare och annonsörer klar och tydlig information om våra programvaruprinciper. Ändringen gäller för alla länder. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 6 oktober 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?