Insamling av pengar

Google Ads-policyn om insamling av pengar kommer att ändras i mitten av november 2011. Policyn ändras så att insamling av icke skattebefriade pengar inte längre är tillåtet på målsidor, även om insamlingen inte utgör det primära innehållet på en målsida. Vår policy om donationer till politiska annonser ändras inte. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut av juridiska och operativa skäl. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 26 oktober 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?