Fyrverkerier – tomtebloss

Google Ads-policyn om fyrverkerier kommer att ändras i mitten av november 2011. Policyn ändras så att den förbjuder marknadsföring av tomtebloss på målsidor, även om de inte utgör fokus på denna sida. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut av juridiska och driftsmässiga skäl. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 26 oktober 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?