Utökningsbara annonser

Google Ads-policyn om utökningsbara annonser kommer att ändras i mitten av september 2011. Den nya policyn tillåter annonser som utökas när markören hålls över dem längre än två sekunder. Detta är en global ändring. Vi har fattat detta beslut för att hålla jämna steg med branschnormer, samt för att uppfylla annonsörernas behov. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivningar för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 30 augusti 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?