Abort

Google Ads policy gällande abort kommer att ändras i början av oktober 2011. Policyändringen medför att annonser som rör abort och aborttjänster kategoriseras som Barnvänligt i de flesta länder. Annonser som rör abort kommer inte att visas i tre nya länder (Österrike, Schweiz och Belgien) i tillägg till de länder där de redan är förbjudna. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policy för annonser som rör abort för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 26 september 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?