Gränser för visning av tredjepartsannonser

Google Ads-policyn för gränser för visning av tredjepartsannonser kommer att ändras i början av juli 2011. Vi kommer att ändra policyn för att tillåta annonser utan gränser att visas så länge som bakgrunden och kanterna på annonsen inte har en fast färg och enkelt kan urskiljas från utgivarens innehåll. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut i syfte att förenkla policyerna om annonsformat som inte är textbaserade. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande krav för visning av tredjepartsannonser för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 21 juni 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?