Skadlig programvara

Google Ads-policyn om skadlig programvara kommer att uppdateras i mitten av juli. Vi formaliserar vår policy genom att ge annonsörer mer information om vad de ska göra om de råkar överträda den här policyn. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut i syfte att klargöra policyerna för skadlig programvara för våra annonsörer. Policybeskrivningssidan kommer att uppdateras för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 29 juni 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?