Annonsörernas påståenden

Google Ads-policyn om annonsörernas påståenden kommer att uppdateras kring juli 2011. Vi strukturerar om våra nuvarande policyer om "Priser, rabatter och gratiserbjudanden," "Konkurrensbetonade påståenden" och "Superlativer" så att de nu ingår i en policy som kallas "Annonsörernas påståenden". Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut i syfte att strukturera policyerna på ett bättre sätt samt för att öka tydligheten. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivningar för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 21 juni 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?