Bildannonser – animerade inslag

Google Ads-kraven för bildannonser kommer att ändras i början av juli 2011. Vi kommer att sänka kraven i vår policy så att vissa fingerade animerade inslag, inklusive museffekter, tillåts. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut i syfte att förenkla policyerna för annonsformat som inte är textbaserade. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 21 juni 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?