Hacking

Google Ads-policyn om hackning kommer att ändras i början av juli 2011. Vi ändrar policyn för att förbjuda annonser för modifieringstjänster för FTA-mottagare (free-to-air) och dekrypteringsnyckeltjänster, samt webbövervakningsprogram eller enheter som samlar in, loggar eller vidarebefordrar information utan användarens medgivande, såvida de inte marknadsförs för användning mot barn eller anställda. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut baserat på juridisk feedback. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 21 juni 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?