Akademisk hjälp

Google Ads-policyn om akademisk hjälp kommer att ändras i början av juli 2011. Den nya policyn tillåter akademisk hjälp som exempeluppsatser och övningstester, så länge dessa inte marknadsförs som fusk. Ändringen omfattar alla länder. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 21 juni 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?