Hälso- och sjukvård och läkemedel – hiv-tester, tillväxthormon, DHEA och melatonin

Google Ads-policyn för hälso- och sjukvård och läkemedel kommer att ändras i början av juli 2011. Policyn ändras så att marknadsföring av vissa hiv-tester för hemmabruk och tillväxthormonprodukter förbjuds över hela världen. Dessutom ändras policyn för att tillåta marknadsföring av DHEA och melatonin i Kanada. Vi har fattat dessa beslut av juridiska skäl. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 21 juni 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?