Kasinon och hasardspel – Ryssland

Google Ads-policyn för kasinon och hasardspel kommer att ändras i mitten av maj. Vi ändrar policyn för att förbjuda annonser som marknadsför ekonomisk vadslagning och icke-kasino/hasardspelsrelaterade spel för pengar i Ryssland. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policy för kasinon och hasardspel så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 3 maj 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?