Informationsinsamling

Google Ads-policyn för informationsinsamling ändras den 17 maj 2011. Ändringen omfattar alla länder. Vi fattade det här beslutet för att skydda användarnas personligt identifierbara information. Om användaren uppmanas att ange betalningsinformation, bankkontonummer eller personuppgifter på din webbplats ber vi dig att läsa igenom dessa nya riktlinjer och sedan göra eventuella ändringar så att dina annonser kan fortsätta visas.

  • En tydlig och lättåtkomlig redogörelse för hur personlig information kommer att användas innan besökarna skickar in något
  • Alternativ för att välja bort direktkommunikation i ovanstående redogörelse
  • Använd SSL vid insamling av betalningsinformation och personuppgifter

När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policy för informationsinsamling så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 3 maj 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?