Hälso- och sjukvård och läkemedel – kliniska prövningar

Google Ads-policyn för hälso- och sjukvård och läkemedel kommer att ändras i början av april. Policyändringen påverkar annonser för rekrytering till kliniska prövningar. Ändringen gäller i alla länder, däremot kan annonser fortsätta visas i Storbritannien, Irland, Kanada, USA, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Italien, Österrike och Tyskland förutsatt att vissa villkor åtföljs. Vi har fattat detta beslut av affärsskäl och juridiska skäl. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policy för hälso- och sjukvård och läkemedel för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 22 mars 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?