Incitament för social interaktion

Google Ads-riktlinjerna för annonstext har uppdateras och tillåter inte annonser som uppmanar användare att klicka på Googles +1-knappar eller som antyder eller direkt marknadsför erbjudanden, priser, pengar, motsvarigheter till pengar eller tjänster i utbyte mot klick på +1-knappar. Policybeskrivningen har uppdaterats och innehåller nu ändringen.
(Upplagt den 30 mars 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?