Telefonavlyssning

Google Ads-policyn om hackning kommer att ändras i början av april 2011. Policyn ändras så att annonser för avlyssning av telefoner förbjuds. Ändringen omfattar alla länder. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 22 mars 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?