Insamling av pengar i Thailand

Google Ads-policyn som gäller insamling av pengar kommer att uppdateras i slutet av februari 2011 för att tillåta annonser för politiska kandidater eller politiska partier i Thailand. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 8 februari 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?